Forside Billeder

 

 

 

Motionsgrene

_____________

 

Løbetræning

 

Cykling

 

Powerwalking

 

Skating

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greve Trim Motionsklub

Dato: torsdag 27. maj 2021 kl. 19.00

Sted: Klublokale 2. sal, Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse
 4. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
  – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. maj 2021
 1. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse
  – herunder fastsættelse af kontingent
 2. Valg af kasserer for 2 år
  – Helle Grube – genopstiller
 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  – 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år
 5. Eventuelt

 

Greve den 6. maj 2021

På bestyrelsens vegne
Thomas Elsgaard, formand

 

Hvem er i bestyrelsen? Se medlemmerne hér