Forside Billeder

 

 

 

Motionsgrene

_____________

 

Løbetræning

 

Cykling

 

Powerwalking

 

Skating

 

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes pr. mail til info@grevetrim.dk senest 14. marts 2023


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greve Trim Motionsklub

Dato: tirsdag 28. marts 2023 kl. 19.00

Sted: Klublokale 2. sal, Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

 

Dagsorden:

1- Valg af dirigent og referent

2- Formandens beretning

3- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2022 til godkendelse

4- Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
     forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2023

5- Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse
    herunder fastsættelse af kontingent

6- Valg af kasserer for 2 år
    Helle Grube – genopstiller

7- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
    3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg

8- Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år

9- Eventuelt

 

Greve den 5. februar 2023

På bestyrelsens vegne
Thomas Elsgaard, formand

 

Regnskab 2022

 

Hvem er i bestyrelsen? Se medlemmerne hér