Forside Billeder

 

 

 

Motionsgrene

_____________

 

Løbetræning

 

Cykling

 

Powerwalking

 

Skating

 

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes pr. mail til info@grevetrim.dk senest 5. marts 2024


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greve Trim Motionsklub

Dato: tirsdag 19. marts 2024 kl. 19.00

Sted: Klublokale 2. sal, Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

 

Dagsorden:

1- Valg af dirigent og referent

2- Formandens beretning

3- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2023 til godkendelse

4- Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
     forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. marts 2023

a- Forslag om kontingentforhøjelse
b- Forslag om budgetramme for Greve trims 50-års jubilæum

5- Fremlæggelse af budget for 2024 til godkendelse
    herunder fastsættelse af kontingent

6- Valg af formand    

7- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
    4 medlemmer og 2 suppleanter er på valg

8- Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år

9- Eventuelt

 

Greve den 20. januar 2024

På bestyrelsens vegne
Thomas Elsgaard, formand

 

Regnskab 2023 Se årsrapport hér 

Forslag fra bestyrelsen – se hér

 

Hvem er i bestyrelsen? Se medlemmerne hér