Forside Billeder

 

 

 

Motionsgrene

_____________

 

Løbetræning

 

Cykling

 

Powerwalking

 

Skating

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greve Trim Motionsklub

Dato: tirsdag 15. februar 2022 kl. 19.00

Sted: Klublokale 2. sal, Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

 

Dagsorden:

1- Valg af dirigent og referent

2- Formandens beretning

3- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021 til godkendelse

4- Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
     forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 01. februar 2022

5- Fremlæggelse af budget for 2022 til godkendelse
    herunder fastsættelse af kontingent

6- Valg af formand for 2 år
    Thomas Elsgaard – genopstiller

7- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
    3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg

8- Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år

9- Eventuelt

 

Greve den 2. januar 2022

På bestyrelsens vegne
Thomas Elsgaard, formand

 

Regnskab 2021 – klik her


Indkomne forslag:
ingen forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i §6, pkt. B: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest ved udgangen af marts. 

 

Hvem er i bestyrelsen? Se medlemmerne hér